Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Thị Trân Châu


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu hàm lượng nitơ của các cây làm phân xanh. Đề tài cấp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1960. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

2. Điều tra các cây họ đậu có ancaloit ở vùng Hà Nội. Đề tài cấp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1961. Phạm Thị Trân Châu (Đồng Chủ trì).

3. Nghiên cứu Hoá sinh của củ khoai lang. Đề tài cấp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1962-1964. Phạm Thị Trân Châu (Tham gia).

4. Nghiên cứu sử dụng amilaz của củ khoai lang để sản xuất mạch nha từ khoai, sắn. Đề tài cấp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1967-1969. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

5. Nghiên cứu Proteinaz của dứa (bromelain). Đề tài cấp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1967-1969. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

6. Nghiên cứu sản xuất và khả năng ứng dụng Proteinaz. Đề tài cấp Bộ, 1978. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

7. Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng Proteinaz phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi. Đề tài cấp Nhà nước, 1979. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

8. Nghiên cứu sản xuất, ứng dụng Proteinaz trong chế biến thực phẩm. Đề tài cấp Nhà nước, 1980. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

9. Sản xuất chế phẩm Proteinaz, Protein điều hoà hoạt độ Proteinaz và ứng dụng chúng trong thực tế. Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình Nghiên cứu Công nghệ sinh học, mã số 52D-03-10, 1986-1990. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

10. Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng các Proteinaz inhibitơ (PPI) trong Y học và Nông nghiệp. Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình Nghiên cứu Công nghệ sinh học, mã số KC-08-04, 1991-1995. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

11. Nghiên cứu áp dụng một số kỹ thuật của công nghệ Hoá sinh hiện đại trong sản xuất các chế phẩm Hoá sinh bảo vệ thực vật. Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình Nghiên cứu Công nghệ sinh học, mã số KHCN-02-08, 1996-1998.  Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

12. Nghiên cứu một số chất có hoạt tính Sinh học từ một số cây họ bí. Đề tài thuộc chương trình Nghiên cứu khoa học cơ bản, mã số 6.4.5, 1996-1997. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

13. Nghiên cứu khai thác các chất có hoạt tính sinh học từ một số cây họ dâu tằm, họ na, họ thị, họ hồng xiêm. Đề tài thuộc chương trình Nghiên cứu khoa học cơ bản, mã số 6.4.4, 1997-1998. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

14. Nghiên cứu cấu trúc, chức năng một vài Protein ức chế proteinaz (PPI) và thiết lập qui trình tổng hợp chúng bằng kỹ thuật di truyền. Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997-1998. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

15. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm hoá sinh hỗn hợp bảo vệ thực vật. Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình Công nghệ sinh học, mã số KHCN -02-08B, 1999-2000. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

16. Điều tra, tách, nghiên cứu tính chất của một số Protein có hoạt tính sinh học từ một số cây họ bí, họ dâu tằm và nghiên cứu khả năng ứng dụng thực tế của chúng. Đề tài thuộc chương trình Nghiên cứu khoa học cơ bản, mã số 6.4.4, 1999-2000.  Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

17. Nghiên cứu công nghệ sản xuất Protein tái tổ hợp, protein bất hoạt ribosom có giá trị sử dụng trong y dược và nông nghiệp. Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình Công nghệ sinh học, mã số KC-04-14, 2001-2004. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

18. Nghiên cứu các protein có hoạt tính sinh học từ cây thuốc. Đề tài thuộc chương trình Nghiên cứu khoa học cơ bản, mã số 641301, 2001-2003. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

19. Nghiên cứu qui trình thu nhận peptit kháng khuẩn từ thực vật. Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình Công nghệ sinh học, mã số KC-04-17, 2001-2004. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì đề tài nhánh).

20. Nghiên cứu sản xuất sử dụng chế phẩm thuốc trừ sâu đa chức năng Momosertatin (MM) trừ sâu hại rau. Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình Công nghệ sinh học, mã số KC-04-12, 2001-2004. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì đề tài nhánh).

21. Nghiên cứu cơ chế tác dụng kháng khuẩn, chống viêm của chế phẩm Momosertatin (Mo) tách từ hạt gấc và một chế phẩm khác giầu PPI. Đề tài thuộc chương trình Nghiên cứu khoa học cơ bản, mã số 640 504, 2004-2005. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

22. Nghiên cứu protein, proteinase và các chất ức chế proteinase (PI) của một số cây thuốc ở Việt Nam. Đề tài thuộc chương trình Nghiên cứu khoa học cơ bản, mã số 621 306, 2006-2008. Phạm Thị Trân Châu (Chủ trì).

close

Thông báo