Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Dân


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

 Đề tài: Sự không đẳng nhiệt của phản ứng C+H2O, C+CO2 trên cacbon của than. 

 Ngôn ngữ: Tiếng Nga

 Người hướng dẫn: Giáo sư Фegoceeb

 Chuyên ngành khoa học: Nghiên cứu hóa học

 Năm bảo vệ: 1965

 Đơn vị bảo vệ: Trường Hóa Mendeleev, Moskva, Liên Xô 

close

Thông báo