Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đản


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1943

Sinh tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

1963-1966

Sinh viên chuyên ngành Vật lý, trường Đại học Sư phạm I.

1966-1972

Giáo viên bộ môn Vật lý tại trường cấp III Định Hóa, tỉnh Bắc Thái (nay là hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên).

1973-1974 Tập trung thi nghiên cứu sinh tại trường Đại học Sư phạm I.
1975-1979

Nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu nội dung và phương pháp dạy học, Viện Hàn lâm Khoa học giáo dục Liên Xô. 

1980-2003

- Cán bộ nghiên cứu tại Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội;

- Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2002);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2002).

2004-2007

- Cán bộ nghiên cứu, Giám đốc Trung tâm Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Giảng viên cao cấp (từ 2005).

 2009

Nghỉ hưu.

 

close

Thông báo