Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đản


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 20 luận văn Thạc sỹ (Thông tin chưa đầy đủ).

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 6 luận án Tiến sỹ (Thông tin chưa đầy đủ).

 

close

Thông báo