Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đản


Các đề tài nghiên cứu

1. Bản chất, cấu trúc quá trình giáo dục. Đề tài cấp Bộ, mã số B15, 1981-1985. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

2. Tổng kết dạy học ở các lớp thay sách (lớp 1 đến lớp 5). Đề tài nhánh thuộc đề tài: Tổng kết 30 năm trường Bắc Lý (1955-1985), 1984-1985. Nguyễn Văn Đản (Chủ nhiệm).

3. Tổng kết 25 năm trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình. 1984-1985. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

4. Luận cứ khoa học cho các phương án thi-tuyển. Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm, mã số B98-49-51TĐ, 1988-1999. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

5. Vấn đề giáo dục đạo đức, văn hóa, khoa học và tổ hợp Sư phạm-Xã hội. Đề tài cấp Bộ, mã số B2, 1990. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

6. Nâng cao chất lượng bài học. Đề tài cấp Bộ, mã số B3/1990, 1990-1993. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

7. Nghiên cứu về hiện tượng lưu ban bỏ học của học sinh phổ thông. Dự án do tổ chức Rada-Banen (Thụy Điển) tài trợ, 1991. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

8. Liên kết sư phạm - xã hội trên địa bàn huyện. Đề tài cấp Bộ, mã số B4, 1992. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

9. Đặc trưng và xu thế phát triển của các loại hình trường phổ thông bán công, dân lập. Đề tài cấp Bộ, mã số B92-37-22, 1992-1994. Nguyễn Văn Đản (Chủ nhiệm).

10. Tổng kết 10 năm điều chỉnh mục tiêu đào tạo của trường trung học cơ sở Bắc Lý. 1993. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

11. Cơ sở lý luận của việc đánh giá trong dạy học ở trường phổ thông. Đề tài cấp Bộ, mã số B94-37-33, 1994-1995. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

12. Tổng kết các hình thức xã hội tham gia giáo dục. Đề tài cấp Bộ, mã số B94-37-40, 1994-1995. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

13. Hiện trạng giáo dục, dạy học ở một số trường tiểu học bán trú vùng thành phố. Đề tài cấp Cơ sở, mã số C10, 1995. Nguyễn Văn Đản (Chủ nhiệm).

14. Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng quy chế trường phổ thông ngoài công lập. Đề tài cấp Bộ, mã số B97-49-40, 1997-1998. Nguyễn Văn Đản (Chủ nhiệm).

15. Mô hình tổ chức, quản lý trường phổ thông trung học tư ở Việt Nam đầu thế kỉ 21. Đề tài cấp Bộ, mã số B99-49-82, 1999-2000. Nguyễn Văn Đản (Chủ nhiệm).

16. Nghiên cứu đề xuất các nội dung, giải pháp quản lí hệ thống giáo dục ngoài công lập ngành học phổ thông thành phố Hà Nội. Chương trình nghiên cứu phục vụ chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho Thủ đô, mã số 01X-06/2-99-2, 1999-2000. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

17. Một số vấn đề bức xúc về dạy thêm, học thêm ở trường phổ thông và giải pháp. Đề tài trọng điểm cấp Cơ sở, mã số C1, 2000. Nguyễn Văn Đản (Chủ nhiệm).

18. Hoàn thiện chuẩn và quy trình đánh giá công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Đề tài cấp Bộ, mã số B2001-49-09, 2001-2002. Nguyễn Văn Đản (Chủ nhiệm).

19. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục đối với các trường ngoài công lập thành phố Hà Nội. Chương trình nghiên cứu khoa học của Thủ đô, mã số 01X-06/09-2001-02, 2001-2003. Nguyễn Văn Đản (Tham gia).

20. Kỹ năng học cơ bản và biện pháp rèn luyện cho học sinh trung học cơ sở. Đề tài cấp Bộ, mã số B2003-49-55, 2003-2004. Nguyễn Văn Đản (Chủ nhiệm).

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo