Các tư liệu về  Giáo sư Hoàng Xuân Cơ


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1950

Sinh tại tỉnh Thanh Hóa.

1971

Tốt nghiệp Đại học.

Từ 1971

- Giảng viên khoa Địa lý - Địa chất, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (sau là Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Khí tượng tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1994);

- Phó Chủ nhiệm khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (1996-2000);

- Chủ nhiệm bộ môn Quản lý Môi trường, khoa Môi trường (2000-2004);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Khoa học Trái Đất (2001);

- Phó trưởng phòng KHCN - trường Đại học Khoa học tự nhiên; Chủ nhiệm bộ môn Sinh thái Môi trường (2004-2009);

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quan trắc và mô hình hóa Môi trường (CEMM), trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (2010-2015).


close

Thông báo