Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Chiên


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1960

Sinh tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

 1982

Tốt nghiệp khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.

 Từ 1982

- Công tác tại khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (nay là Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên);

- Hoàn thành chương trình Sau đại học (1987);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1998);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học môn Hóa học (2005);

- Tổ trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy, khoa Hóa;

- Phó Trưởng khoa Hóa học;

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Giáo dục học (2014).


close

Thông báo