Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Thạc Cán


Niên biểu cuộc đời

  Thời gian

Hoạt động

 1931

Sinh tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

1935-1941

Học Tiểu học tại Lạc Thiện, Nhân Thọ, Phủ Lỵ (Hà Tĩnh).

1942-1947

Học Trung học phổ thông tại trường Quốc học Vinh, Nguyễn Công Trứ (Nghệ An);  Đậu Quang Lĩnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh).

1947-1950 Học Trung học chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
1951-1953

- Học Đại học Khoa học cơ bản ở làng Quẵng, thuộc huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang;

- Học Đại học tại Khu Học xá Trung ương, Nam Ninh, Trung Quốc. 
1953-1957

- Học Đại học tại Học viện Thủy lợi Điện lực Vũ Hán, Trung Quốc;

- Được bồi dưỡng Sau Đại học về chuyên ngành Thuỷ văn công trình tại Học viện Thủy lợi Điện lực Vũ Hán, Trung Quốc (1957)

1957 - 1961

Cán bộ giảng dạy môn Thủy văn công trình, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

1961-1964 Nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Thuỷ lợi Mátxcơva, Liên Xô.
1964 Cán bộ giảng dạy môn Thuỷ văn công trình, Khoa Thuỷ lợi, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

1966 - 2000

 

 

 

- Chuyên viên Vụ Khoa học, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (1966-1973);

- Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (1973-1975)l

- Vụ trưởng Vụ Khoa học và Sau Đại học, Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp (1975-1989);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1978);

- Phong hàm Giáo sư (1984);

- Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục Đại học và Trung học chuyên nghiệp (1985-1996);

- Tổ trưởng Tổ Chiến lược phát triển Giáo dục đào tạo, Bộ Giáo dục Đào tạo (1989-1995);

- Giám đốc Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững (sau là Viện Môi trường và Phát triển Bền vững) (1995-2000).

Từ 2000

Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển bền vững.

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend