Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đinh Ngọc Ái


Sách đã xuất bản

1. Thủy lực và máy thủy lực. Đinh Ngọc Ái (Chủ biên). H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1972.

2. Truyền động thủy động. Đinh Ngọc Ái. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1976.

3. Công nghệ chế tạo máy thủy khí. Đinh Ngọc Ái. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1978.