Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đinh Ngọc Ái


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 3 luận án Tiến sĩ.

1. Ngô Quốc Đạt, “Nghiên cứu các biện pháp khai thác hợp lý và kỹ thuật sửa chữa hư hỏng chính của bộ truyền thủy cơ trên đầu kéo KOMASU trong điều kiện Việt Nam”, 1992.

2. Trần Công, “Nghiên cứu bơm ly tâm tự mồi có khả năng hút cao để phục vụ nông nghiệp và thủy lợi cho bãi ven sông và miền núi”, 1998-2001.

3. Nguyễn Hữu Việt, “Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số thiết kế của bánh công tác đến đặc tính làm việc và vùng vận hành của tuabin tâm trục ở Việt Nam”, 2003.