Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đinh Ngọc Ái


Các đề tài nghiên cứu

1. Dùng tuốc bin gỗ để xây dựng thành công 2 điểm cơ khí nhỏ N=3 và 5 kw ở vùng cao xã Bao La - Mai Châu, Hòa Bình. 1966. Đinh Ngọc Ái (Tham gia).

2. Nghiên cứu thiết kế chế tạo bơm xăng lưu động. Đề tài cấp Tổng cục Hậu cần, 1969. Đinh Ngọc Ái (Chủ nhiệm).

3. Báo cáo thẩm kế hệ thống nước kỹ thuật vòng 1 và vòng 2 của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt cho Viện Vật lý hạt nhân. 1975. Đinh Ngọc Ái (Chủ nhiệm).

4. Đề xuất và áp dụng thành công các phương pháp công nghệ sửa chữa, phục hồi  các phần tử máy thủy lực ép nhựa cho nhà máy Nhựa Tiền Phong, Hải phòng. 1976-1977. Đinh Ngọc Ái (Tham gia).

5. Năng lượng mớiChương trình Nhà nước 02-03, 1977-1978. Đinh Ngọc Ái (Phó Chủ nhiệm)

6. Thiết kế cải tiến phục hồi khớp nối thủy lực để giải quyết sự cố cho đầu máy Diezen Đông Phương Hồng ở đoạn đầu máy Hà Nội. 1978. Đinh Ngọc Ái (Tham gia).

7. Nghiên cứu, thiết kế phục hồi bộ phận giảm tải hướng trục cho bơm cấp N=450 KW cho nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình. 1979. Đinh Ngọc Ái (Tham gia).

8. Nghiên cứu chế độ vận hành tối ưu và công nghệ sửa chữa phục hồi các bộ phận truyền động thủy động cho các đầu máy KOMATSU của binh đoàn 12 - Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. 1985-1987. Đinh Ngọc Ái (Tham gia).

 9. Bơm thủy lực cho đồng bằng Bắc bộ. Đề tài cấp Nhà nước, mã số 06.A.01.02, 1985-1987. Đinh Ngọc Ái. (Chủ nhiệm).