Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đinh Ngọc Ái


Các bài báo nghiên cứu

 1. Một số vấn đề về kết cấu và chế tạo bơm ly tâm cao áp ở Việt Nam. Đinh Ngọc Ái. Tạp chí Nghiên cứu khoa học của trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1971.