Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cự


Niên biểu cuộc đời
Thời gian Hoạt động

1952

Sinh tại Hải Dương.

1980

Tốt nghiệp chuyên ngành Thổ nhưỡng học, khoa Sinh học, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 Từ 1980

- Giảng viên bộ môn Thổ nhưỡng, khoa Sinh học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là bộ môn Thổ nhưỡng và Môi trường đất, khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống nông nghiệp tại trường Đại học Chiang Mai, Thái Lan (1996);

- Phó Chủ nhiệm bộ môn Thổ nhưỡng và Môi trường đất (2002-2004);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Thổ nhưỡng học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (2002);

- Phó chủ nhiệm khoa Môi trường (2004-2009);

- Giảng viên chính;

- Phong học hàm Phó giáo sư ngành Khoa học Trái đất (2006);

- Chủ nhiệm bộ môn Thổ nhưỡng và Môi trường đất (2009-2012).

 

close

Thông báo