Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cự


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Đánh giá biến động môi trường đất lúa với mức độ thâm canh khác nhau ở vùng đồng bằng sông Hồng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Thổ nhưỡng

Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Văn Khoa

Năm bảo vệ: 2002

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.


close

Thông báo