Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cự


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 10 luận văn Thạc sĩ.

1. Nguyễn Thị Phương Thảo, "Nghiên cứu lựa chọn giải pháp khai thác mỏ vàng sa khoáng Na Rì, tỉnh Bắc Kạn nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường đất", trường Đại học Khoa học tự nhiên, 2012.

2. Trần Thị Minh Hải, "Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp Sông Công đến sự tích lũy kim loại nặng trong trầm tích Suối Văn Dương, tỉnh Thái Nguyên", trường Đại học Khoa học tự nhiên, 2012.

3. Nguyễn Thị Toan, "Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc Việt Nam", trường Đại học Khoa học tự nhiên, 2012.

4. Nguyễn Văn Tuyến, "Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật đến vi sinh vật đất trồng chè", trường Đại học Khoa học tự nhiên, 2012.

5. Nguyễn Đồng Quân, "Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành phố Hà Nội", trường Đại học Khoa học tự nhiên, 2012.

6. Hoàng Thị Thanh Hiếu, "Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp đến tính chất đất lúa huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội", trường Đại học Khoa học tự nhiên, 2013.

7. Trương Công Đức, "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng (As, Cd, Pb) trong đất, nước và rau tại một số vùng chuyên canh rau khu vực ven đô thành phố Thái Nguyên", trường Đại học Khoa học tự nhiên, 2014.

8. Hoàng Thị Bích Hợp, "Hiện trạng quản lý rơm rạ và khả năng sử dụng chúng làm nguồn phân bón trực tiếp cho cây khoai tây ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh", trường Đại học Khoa học tự nhiên, 2014.

9. Bùi Thị Duyên, "Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh", Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường, 2014.

10. Phạm Thị Thảo Nguyên, "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An", trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2014.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 4 Luận án Tiến sĩ.

1. Nguyễn Kiều Hưng, "Nghiên cứu sử dụng sét bentonit biến tính và phương pháp hóa nhiệt để xử lý policlobiphenyl trong dầu biến thế phế thải", trường Đại học Khoa học tự nhiên, 2010.

2. Ngô Văn Giới, "Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững sử dụng đất nông nghiệp tại một số khu tái định cư tập trung ở Sơn La", trường Đại học Khoa học tự nhiên, 2013.

3. Nguyễn Song Tùng, "Nghiên cứu tình hình sử dụng chất thải rắn nông nghiệp và tác động của một số hình thức xử lý rơm rạ đến môi trường đất lúa ở Hà Nội" trường Đại học Khoa học tự nhiên, 2014.

4. Trần Thị Tuyết Thu, "Nghiên cứu biện pháp nâng cao khả năng tích lũy chất hữu cơ trong đất trồng chè ở Phú Hộ, tỉnh Phú Thọ", trường Đại học Khoa học tTự nhiên, 2014.

 

close

Thông báo