Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Cự


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến môi trường đất lúa ở vùng đồng bằng sông Hồng. Đề tài cấp Trường Đại học, mã số TN 2000-26, 2000.

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn phân bón chứa nitơ đến môi trường đất và chất lượng nông sản. Đề tài NCKH, mã số QT.01.47, 2003.

3. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường sự ổn định các vùng tái định cư ở Mai Sơn thuộc Nhà máy thủy điện Sơn La. Đề tài NCKH, mã số QG.05.47, 2007.

4. Nghiên cứu sự hút thu Cu, Pb, Zn và tìm hiểu khả năng sử dụng phân bón để giảm thiểu sự tích lũy chúng trong rau cải xanh và rau xà lách. Đề tài NCKH, mã số DT.54.2007, 2008.

5. Xác định thành phần của bã bùn từ hệ thống xử lý nước thải Công ty Giấy Bãi Bằng và tìm hiểu khả năng sử dụng chúng để cải tạo đất đồi ở Vĩnh Phú. Đề tài NCKH, mã số QG.8.62, 2009. Nguyễn Xuân Cự (Tham gia).

6. Nghiên cứu phương pháp xử lý polyclobiphenyl (PCBs) trong dầu biến thế phế thải. Đề tài NCKH, mã số QT.08.66, 2009. Nguyễn Xuân Cự (Tham gia).

7. Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ sản xuất ethanol sinh học từ cây ngô. Đề tài NCKH, mã số QGTĐ.09.06, 2011.

8. Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện đốt than phục vụ cải tạo đất xám bạc màu Ba Vì, Hà Nội. Đề tài NCKH, mã số QG-11-22, 2013. Nguyễn Xuân Cự (Tham gia).

close

Thông báo