Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Anh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1934

Sinh tại tỉnh Quảng Nam.

1940-1954

- Học sinh trường Công lập nam sinh (sau là trường Phan Châu Trinh), tỉnh Quảng Ngãi;

- Học sinh lớp 8 trường Lê Khiết, Quảng Ngãi (1954);

1955-1956

- Học sinh lớp 8 trường Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh (1955);

- Học sinh lớp 9 trường Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Nghệ An (1956).

1956-1960 Sinh viên trường Đại học Nông Lâm.
1961-1963 Cán bộ giảng dạy tại Học viện Nông Lâm, Hà Nội.
1963 - 1968 Phụ trách bộ môn Thụ tinh nhân tạo, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
1969 - 1975

Phó bộ môn Thụ tinh nhân tạo, Viện Chăn nuôi.

1975 - 1978

- Cán bộ Ban sản xuất Quảng-Đà;

- Phó trưởng phòng; Trưởng phòng  Chăn nuôi - Thú y, Ty Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

1979 - 1995

- Cán bộ Viện Chăn nuôi;

- Trưởng bộ môn Sinh sản và Thụ tinh nhân tạo Viện Chăn nuôi (1979-1995);

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam (1980-1984); 

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn tại Philippines; Thụy Điển (1984-1987);

- Phong học hàm Phó Giáo sư (1991).

8-1995 Nghỉ hưu
 Từ 8-1995

- Hội viên Hội Chăn nuôi Việt Nam;

- Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Chăn nuôi (Hội Chăn nuôi Việt Nam) (1996-2000);

- Ủy viên Ban chấp hành kiêm Phó ban Đối ngoại Hội Chăn nuôi Việt Nam (1998-2002);

- Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ Chăn nuôi (Viện Chăn nuôi) (2006-2007).

 

close

Thông báo