Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Anh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 8 luận văn Thạc sĩ

1. Đỗ Hữu Hoan, “Nghiên cứu ứng dụng một số môi trường tổng hợp dùng pha loãng bảo tồn tinh dịch lợn ngoại nuôi tại Viện Chăn nuôi”, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, 1996. 

2. Đoàn Văn Soạn, “Đánh giá chất lượng tinh dịch lợn Đại Bạch và Landrace nuôi tại Hà Bắc”, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, 1996. 

3. Nguyễn Hữu Trà, “Xác định thời điểm rụng trứng và phối giống thích hợp cho ngựa cái nội và ngựa cái lai tại Trại thí nghiệm ngựa Bá Vân”, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, 1996. 

4. Nguyễn Văn Thiệc, “Đánh giá khả năng sinh sản của đàn bò cái địa phương Hà Tây và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao khả năng sinh sản của chúng”, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, 1996.  

5. Trịnh Văn Thân, “Nghiên cứu kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho gà”, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, 1996.

6. Trần Thị Hòa, “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo để lai khác loài giữa ngan với vịt”, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, 1996.

7. Trịnh Quang Phong, “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm khắc phục hiện tượng chậm sinh ở bò cái lai Sind góp phần nâng cao tỉ lệ đẻ cho đàn bò”, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, 1996.

8. Lê Bá Quế, “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học tinh dịch của bò đực giống Holstein Friesian Mỹ và khả năng sản xuất tinh đông lạnh của chúng tại Việt Nam”, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, 2007.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 luận án Tiến sĩ

1 . Đào Đức Thà, “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản và hoàn thiện kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho ngỗng Rheinland tại một số địa phương ở miền Bắc Việt Nam”, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, 1995. 

2. Hà Văn Chiêu, “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học tinh dịch bò (HF, Zêbu) và khả năng sản xuất tinh đông lạnh của chúng tại Việt Nam”, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, 1999.

 

 

close

Thông báo