Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Đức Ba


Các bài báo nghiên cứu

1. Máy lạnh kiểu hấp thụ, có tận dụng năng lượng giãn nở của dung dịch đói để chạy bơm. Đồng tác giả. Tập san Khoa học kỹ thuật, số 4, 1970.

2. Nghiên cứu về máy điện lạnh kiểu hấp thụ - phun. Đồng tác giả. Tập san Khoa học kỹ thuật, số 5, 1970.

3. Phân tích máy lạnh kiểu hấp thụ và kiểu hấp thụ - phun bằng phương pháp “ES-XEC-GHI”. Trần Đức Ba. Tập san Khoa học kỹ thuật, số 6, 1972.

4. Vấn đề khai thác và chế biến Dừa quả ở nước ta theo hướng tổng hợp lợi dụng. Trần Đức Ba. Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, số 5, 1975.

5. Đông lạnh – “Người bạn” của nhiều ngành sản xuất. Trần Đức Ba. Báo Tiền phong, số 26, 1975.

6. Kho lạnh 100 tấn. Đồng tác giả. Tập san Khoa học kỹ thuật, số 4, 1980.

7. Kết quả bước đầu nghiên cứu sản phẩm sữa bò ở Trung tâm bò giống sữa Đức Trọng. Đồng tác giả. Tập san Xây dựng vùng kinh tế mới, số 2, 1981.

8. Sản xuất và sử dụng CO2 khô (đá khô) và CO2 lỏng. Trần Đức Ba. Thông tin Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, số 1, 1984.

9. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đông – khô ở Việt Nam. Đồng tác giả. Thông báo Khoa học của các trường đại học, 1986.

10. Le coco conghelé et coco lefophilisé. Author. Congres international du froid, 1987.

11. Tác hại của Freon đối với bầu khí quyển và môi sinh. Trần Đức Ba. Tạp chí Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 1994.

12. Nuôi vịt siêu thịt, siêu gan để xuất khẩu sang Cộng hòa Pháp. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Quản lý kinh tế, số 2, 1996.

13. 6 th Asean Food Conference – Frozen food processing industry in Vietnam. Author. Van Lang University Vienam, Singapore, 24-27/11/1997.

14. Suy nghĩ về phương pháp nghiên cứu phát triển kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí ở nước ta. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 1997.

15. Cần chú ý phát triển ở Việt Nam máy lạnh hấp thụ, loại máy hóa chất thông dụng của thế kỷ 21. Trần Đức Ba. Kỷ niệm 300 Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24-7-1998.

16. Recherche seer la technologie et les équipements procer la transformation par le froid des produits marins et agro-alimentaires or Vietnam. Author. Ho Chi Minh ville, Vietnam, 16-2-1999.

17. Cần thiết chế biến quả bơ xuất khẩu. Đồng tác giả. Trường  Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23-4-1999.

18. Nghiên cứu chế biến phomai từ trái bơ. Đồng tác giả. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ, trường Đại học dân lập Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

19. Hướng dẫn đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí ở Việt Nam. Trần Đức Ba. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 7, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22-23/4/2005.

20. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để phát triển xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Đồng tác giả. Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11-12-2005.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối