Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Phạm Lê Hòa


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Các đặc điểm phong cách âm nhạc thế kỷ XX và khí nhạc Việt Nam trong âm nhạc chuyên nghiệp.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Âm nhạc

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1997

Đơn vị bảo vệ:
Viện Hàn lâm Âm nhạc quốc gia P.I.Tchaikovsky, Kiev, Cộng hòa Ucraina.


close

Thông báo