Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tài Cẩn


Sách đã xuất bản

1. Ngữ pháp tiếng Việt. Tập 1. Nguyễn Tài Cẩn. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1970.

2. Hỏi đáp về Ngữ pháp tiếng Việt. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1974.

3. Từ loại Danh từ trong tiếng Việt hiện đại. Nguyễn Tài Cẩn. H- Khoa học Xã hội, 1975.

4. Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán-Việt. Nguyễn Tài Cẩn. H- Khoa học Xã hội, 1979.

5. Một số vấn đề Ngôn ngữ học Việt Nam. Nguyễn Tài Cẩn. H - Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1981.

6. Một số vấn đề về chữ Nôm. Nguyễn Tài Cẩn, N.V. Xtankievich. H - Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1985.

7. Tìm hiểu kỹ xảo hồi văn liên hoàn trong bài Vũ Trung Sơn Thuỷ của Thiệu Trị. Nguyễn Tài Cẩn. NXB Thuận Hoá, 1998.

8. Ảnh hưởng Hán văn Lý Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn. Nguyễn Tài Cẩn. H- Giáo dục, 1998.

9. Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng - Từ ghép - Đoản ngữ: Dùng cho sinh viên, nghiên cứu sinh và bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn). Nguyễn Tài Cẩn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.

10. Một số chứng tích về ngôn ngữ, văn tự và văn hoá. Nguyễn Tài Cẩn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

11. Hà Nội những vấn đề ngôn ngữ văn hoá. Trần Văn Giàu, Nguyễn Tài Cẩn, Vũ Kim Bảng. H- Văn hoá Thông tin, 2001.

12. Tư liệu Truyện Kiều bản Duy Minh Thị 1872. Nguyễn Tài Cẩn. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

13. Một số chứng tích về ngôn ngữ, văn tự và văn hoá. Nguyễn Tài Cẩn. Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

14. Tư liệu Truyện Kiều (Từ bản Duy Minh Thị đến bản Kiều Oánh Mậu). Nguyễn Tài Cẩn. H- Văn học, 2004.

15. Hồn Việt. Lady Borton, Nguyễn Tài Cẩn, Lê Kim Chi. H- Văn học, 2005.

16. Hội thảo quốc tế Ngôn ngữ học Liên Á lần thứ VI = 6th Pan-Asiatic international symposium on linguistics. Vũ Kim Bảng, Nguyễn Tài Cẩn, Hoàng Thị Châu. H- Khoa học Xã hội, 2005.

17. Lược sử Việt ngữ học. Tập 2. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 2007.

18. Tư liệu truyện Kiều - thử tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn trường tân thanh. Nguyễn Tài Cẩn. H- Giáo dục, 2008.

so your wife cheated married and wanting to cheat my wife cheated now what do i do
close

Thông báo