Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tài Cẩn


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1926

Sinh tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

1946-1949

- Tham gia công tác Đoàn thể ở Nghệ An;

- Học Đại học Văn khoa.

1949-1955

- Giám đốc trường Hoa ngữ, Nghệ An;

- Giảng dạy tại trường Sư phạm và Trung học tại Nghệ An;

- Trưởng phòng Chuyên môn Ty Giáo dục Nghệ An.

1955-1960

Chuyên gia Tiếng Việt tại trường Đại học Tổng hợp Lêningrad, Liên Xô.

1961-1992

- Giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội;

- Chủ nhiệm Bộ môn Ngôn ngữ học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1961-1971);

- Thỉnh giảng tại trường Đại học Pari 7 (1988-1990).

1992

Nghỉ hưu.

25-2-2011

Mất tại Mátxcơva, Liên bang Nga.


my wife cheated now what do i do cheat on your spouse my wife cheated now what do i do
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo