Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hiền


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1939

Sinh tại Hà Tĩnh.

1963 Tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 1963 - 2003

- Cán bộ giảng dạy bộ môn Tự động hóa trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Thực tập sinh tại trường Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Trung Quốc (1964);

- Bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ (1977);

- Thực tập sinh tại trường Bách khoa Grenoble, Cộng hòa Pháp (1989);

- Phong học hàm Phó Giáo sư (1991);

- Giám đốc Trung tâm Công nghệ cao trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1996-2003);

- Phong học hàm Giáo sư (2002).