Các tư liệu về  Giáo sư Nguyễn Trinh Cơ


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1915   

Sinh tại thị xã Thanh Hóa. 

1944 - 1945  

Bác sĩ, công tác tại Bệnh viện tỉnh Nam Định.  

1945 - 1955

Tham gia Quân đội. 
Viện trưởng Viện Phẫu thuật Trung ương. 

Hiệu trưởng Trường Quân y sĩ Việt Bắc( 1949).  

1951 - 1955  

 
Học tập tại Liên Xô. 
 

1956 - 1983

 

 

Trung tá phục vụ trong Quân đội. 

Giảng viên trường Đại học Y khoa Hà Nội (từ 1958). 
Hiệu phó, Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Y khoa Hà Nội. 
Tổng Biên tập Tạp chí: Y học và Revue Medicale. 

Chủ tịch Hội Ngoại khoa, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.

1983   

Nghỉ hưu.

1985 Qua đời tại Hà Nội.