Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Minh


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu khả năng sử dụng các giống ngô trong tập đoàn công tác ở Bình Trị Thiên.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Chọn và nhân giống cây trồng

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1993

Đơn vị bảo vệ: trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (nay là Học Viện Nông nghiệp Việt Nam).


close

Thông báo