Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Chữ


Sách đã xuất bản

Các sách đã xuất bản (Là tác giả hoặc đồng tác giả) (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể. H- Đại học Sư phạm, 2001.

2. Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường. H- Giáo dục Việt Nam, 2008.

3. Nghiên cứu và tiếp nhận Văn chương nước ngoài trong nhà trường. H- Giáo dục Việt Nam, 2014.

close

Thông báo