Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Chữ


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1950

Sinh tại tỉnh Thái Bình.

 1970

Tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 1970-1976

- Giáo viên trường cấp II, Sông Mã, Sơn La (1970-1972);
- Giáo viên trường bồi dưỡng giáo viên Sơn La (1972-1976).

1977-1990

- Phó Chủ nhiệm khoa Xã hội, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình;
- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Liên Xô (1981-1985).

Từ 1990 - Giảng dạy tại khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
- Phó trưởng bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn (2008-2012);
- Phong học hàm Phó Giáo sư (2009);
- Giảng viên khoa Ngữ văn (từ 2012).


close

Thông báo