Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Chữ


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu và tiếp thu các tác phẩm của A.Puskin trong nhà trường phổ thông Việt Nam.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Phương pháp dạy học Ngữ văn

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1985

Đơn vị bảo vệ: Cộng hòa Liên bang Nga, Liên Xô.


close

Thông báo