Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Chữ


Các bài báo nghiên cứu

1. Các tác phẩm của A.Puskin trong nhà trường Việt Nam. Nguyễn Viết Chữ. Tạp chí Nhà trường sư phạm, số 2, 1985.

2. Về các bản dịch hai bài thơ của A.Puskin ra tiếng Việt (Trên đồi Grudia và Buổi tối mùa đông). Nguyễn Viết Chữ. Tạp chí Nhà trường sư phạm, số 3, 1985.

3. Bài học lớn từ một di sản lớn của một cuộc đời đẹp (Kỷ niệm 400 năm ngày sinh Comenxki). Nguyễn Viết Chữ. Thông báo Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 2, 1992.

4. Thơ Đường và dạy thơ Đường trong nhà trường phổ thông trung học. Nguyễn Viết Chữ. Thông báo Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 1, 1994.

5. Bước đầu hiện đại hóa tiết dạy học các tác phẩm văn chương. Nguyễn Viết Chữ. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hoạt động hóa người học, số 1, 1995.

6. Tận dụng hoạt động liên môn trong nghề dạy Ngữ văn. Nguyễn Viết Chữ. Hoạt động khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, số 9, 1996.

7. Sự khác biệt giữa kiểu văn phân tích và kiểu văn bình giảng. Nguyễn Viết Chữ. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 10, 1996.

8. Đổi mới phương pháp học tục ngữ ở trường THCS. Nguyễn Viết Chữ. Thông báo Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 6, 1997.

9. Hiện đại hóa công nghệ dạy học ở trường ĐHSP. Nguyễn Viết Chữ. In trong: Kỷ yếu khoa học, 2000.

10. Rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi trong giờ văn. Nguyễn Viết Chữ. Tạp chí Giáo dục trung học, số 33, 2000.

11. Biện pháp khởi động và kết thúc trong giờ dạy học tác phẩm văn chương kết hợp với hoạt động liên môn liên ngành. Nguyễn Viết Chữ. Tài hoa trẻ, số 107 + 108, 2000.

12. Về việc đổi mới dạy học văn ở Đại học Sư phạm. Nguyễn Viết Chữ. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 2, 2001.

13. Sách giáo khoa - khâu quan trọng trong sự phát triển đồng bộ của nền giáo dục. Nguyễn Viết Chữ. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sách giáo khoa trong xã hội hiện đại, 2004.

14. Một số vấn đề bức xúc ở khoa Ngữ văn trong công cuộc hiện đại hóa đất nước. Nguyễn Viết Chữ. Tạp chí Khoa học xã hội, số 2, 2005.

15. Đào tạo người thầy giáo Ngữ văn - Khâu then chốt của việc nâng cao dạy học văn. Nguyễn Viết Chữ. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, 2007.

16. Bản chất của quá trình dạy học Ngữ văn trong nhà trường. Nguyễn Viết Chữ. In trong: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông" (theo chương trình và sách giáo khoa mới), 2007.

17. Về việc bồi dưỡng kỹ năng đọc, nghe, nói, viết cho học sinh trong dạy học Ngữ văn. Nguyễn Viết Chữ. Tạp chí Giáo dục, số 172, 2007.

18. Đối thoại trong dạy học văn. Nguyễn Viết Chữ. Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 4, 2009.

close

Thông báo