Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Văn Canh


Các bài báo nghiên cứu

1. Nghiên cứu khả năng không chống các đường lò đào trong đất đá bền vững. Đào Văn Canh. Tạp chí Năng lượng, 12-1992.

2. Áp dụng các loại vỏ chống trong đào lò đá ở mỏ than Mạo Khê. Đào Văn Canh. Tạp chí Năng lượng, 1994.

3. Nghiên cứu áp dụng vì neo bê tông cốt thép tại các mỏ hầm lò. Đào Văn Canh. Tạp chí Năng lượng, 1-1994.

4. Tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật đào Tuynen tây Khesim. Đào Văn Canh. Tạp chí Năng lượng, 9-1994.

5. Sử dụng vỏ chống gạch để chống lò đá tại mỏ than Mạo Khê. Đào Văn Canh. Tạp chí Than Việt Nam, 1996.

6. Lựa chọn phương án xử lý phay FA phục vụ đào lò xuyên vỉa Tây Bắc I mức - 80 Mạo Khê. Đào Văn Canh. Tạp chí Than Việt Nam, 1997.

7. Nghiên cứu ảnh hưởng của nước mỏ đến ổn định của các đường lò xuyên vỉa đào trong đất đá tương đối vững chắc tại các mỏ hầm lò Việt Nam. Đào Văn Canh. In trong: Tuyển tập Hội nghị Cơ học đá Việt Nam, 1997.

8.Nghiên cứu các dạng vật liệu mới thay thế vì chống gỗ, sắt chống lò. Đào Văn Canh. Tạp chí Hoạt động khoa học, Bộ Khoa học công nghệ môi trường, 10-1997.

9. Đánh giá Công nghệ đào giếng nghiêng tuốc bin công trình thủy điện Ialy. Đồng tác giả. Hội nghị Khoa học lần thứ 13, trường Đại học Mỏ-Địa chất, 11-1998.

10. Kết quả khảo sát sử dụng neo ống có rãnh hở Trung Quốc ở mỏ than Mạo Khê. Đào Văn Canh. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1999.

11.Đánh giá điều kiện sử dụng neo chất dẻo cốt thép nhập ngoại chống đỡ các đường lò than tại các mỏ hầm lò Việt Nam. Đào Văn Canh. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 2000.

12. Tính toán thời gian khoan hợp lý khi đào hầm toàn tiết diện lớn bằng dàn khoan. Đồng tác giả. Hội nghị Khoa học lần thứ 14, Đại học Mỏ-Địa chất, 11-2000.

13. Nghiên cứu xác định thời gian xúc hợp lý trong đào hầm tiết diện lớn. Đồng tác giả. Hội nghị Khoa học lần thứ 16, Đại học Mỏ-Địa chất, 2004.

14. Nghiên cứu áp dụng Combai để đào các đường lò đá tương đối vững chắc tại các mỏ hầm lò Việt Nam. Đào Văn Canh. In trong: Tuyển tập các công trình khoa học, Đại học Mỏ-Địa chất, 2006.

15. Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ công nghệ đổ bêtông hợp lý trong thi công hầm dẫn nước Thủy điện A Vương. Đồng tác giả. Hội nghị khoa học mỏ toàn quốc, 8-2006.

16. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa cơ học trong đường lò đến hiệu suất tiêu hao răng cắt của Combai đào lò trong đá rắn cứng. Đồng tác giả. In trong: Tuyển tập Hội nghị khoa học cơ học đá, 11-2006.

17. Nghiên cứu khả năng sử dụng bê tông phun cốt sợi thép làm kết cấu chống giữ công trình ngầm thi công theo phương pháp đào hầm mới của Áo - NATM. Bùi Văn Đức, Phạm Ngọc Anh, Đào Văn Canh. Tạp chí Xây dựng, 2013.

18. Về vấn đề lựa chọn công nghệ phù hợp cho đường tàu điện ngầm thi công bằng phương pháp ngầm tuyến Bến Thành - Suối Tiên thành phố Hồ Chí Minh. Đào Văn Canh, Nguyễn Văn Nư, Lâm Quang Phúc, Lê Như Nguyễn. Tạp chí Địa kỹ thuật, 2013.

19. Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu chống giữ đường hầm, lò tiết diện nhỏ trong đất đá phân lớp, nứt nẻ. Đào Văn Canh, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Văn Vĩ. Hội nghị Khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, 2014.

20.Nghiên cứu sự biến đổi biến dạng và vùng phá hủy của khối đá bao quanh đường hầm tiết diện nhỏ khi đào trong đá phân lớp nứt nẻ. Nguyễn Tiến Dũng, Cao Chu Quang, Đào Văn Canh, Phạm Văn Vĩ. Tạp chí Địa kỹ thuật, 2014.

close

Thông báo