Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Khoát


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1955

Sinh tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

1997 Bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 Từ 2010

- Giảng viên chính khoa Kinh tế chính trị, kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan Đại học Huế;

- Phong hàm Phó Giáo sư (2010).


close

Thông báo