Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chỉnh


Sách đã xuất bản

1. Phương pháp graph trong dạy học Sinh học. Nguyễn Phúc Chỉnh. H- Giáo dục, 2005.

2. Ứng dụng tin học trong nghiên cứu khoa học giáo dục và dạy học sinh học. Nguyễn Phúc Chỉnh (Chủ biên). H- Giáo dục, 2007.

3. Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Sinh học. Nguyễn Phúc Chỉnh. Dự án phát triển GV THPT & TCCN, 2010.

4. Tích hợp trong dạy học sinh học. Nguyễn Phúc Chỉnh. NXB Đại học Thái Nguyên, 2012.

5. Phát triển chương trình, sách giáo khoa sinh học. Nguyễn Phúc Chỉnh (Chủ biên). H- Giáo dục Việt Nam, 2014.