Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chỉnh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1962

Sinh tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Trước 1983

- Học sinh phổ thông;

- Sinh viên đại học.

 Từ 1983

- Cán bộ giảng dạy tại khoa Sinh trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (từ 1994 là Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên);

- Học chuyên tu tiếng Nga tại Đại học Sư phạm Việt Bắc (1984-1985);

- Học viên Cao học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1986-1988);

- Sinh viên ngành tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (1993-1998);

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục (1999-2004);

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Giáo dục học (2008);

- Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên;

- Được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2010).