Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Chỉnh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 29 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Nguyễn Thị Thủy, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2006-2008.

2. Nguyễn Đình Tâm, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2006-2008.

3. Ngô Thúy Ngân, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2006-2008.

4. Trần Thị Mai Lan, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2007-2009.

5. Nguyễn Hồng Trang, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2007-2009.

6. Nguyễn Thu Trang, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2007-2009.

7. Trương Thị Thanh, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2008-2010.

8. Phạm Thị Uyên, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2008-2010.

9. Bùi Thúy Hường, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2008-2010.

10. Nguyễn Thị Thu Hằng, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2008-2010.

11. Trương Mộng Diện, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2009-2011.

12. Nguyễn Thị Thuý, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2009-2011.

13. Hà Thị Ly, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2009-2011.

14. Lò Văn Lợi, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2010-2012.

15. Nguyễn Thị Trang, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2010-2012.

16. Nguyễn Thị Ngọc, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2010-2012.

17. Nguyễn Thị Hà, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2010-2012.

18. Đoàn Thanh Hà, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2011-2013.

19. Lưu Thị Luyến, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2011-2013.

20. Hoàng Thanh Tâm, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2011-2013.

21. Ngô Thị Hằng, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2011-2013.

22. Trần Thị Thu Trang, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2012-2014.

23. Lại Thu Thảo, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2012-2014.

24. Lê Thị Thu Huyền, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2012-2014.

25. Nguyễn Thị Yên, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2012-2014.

26. Nông Thúy Quỳnh, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2013- 2015.

27. Đoàn Thị Hương, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2013- 2015.

28. Ngô Thị Thảo, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2013-2015.

29. Lê Thị Thu Hương, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2013-2015.

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 5 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Phạm Thị Hồng Tú, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 2009-2012. 

2. Trần Thị Mai Lan, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2010-2013. Hướng dẫn phụ.

3. Nguyễn Thị Hằng, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2011-2014.

4. Trương Mộng Diện, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2012-2015.

5. Hoàng Việt Cường, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, 2012-2015.