Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Bin


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1944

Sinh tại tỉnh Bình Định.

1955-1963

- Tập kết ra Bắc (1955);

- Học trường Học sinh miền Nam (1955-1963).

1963-1968

Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg, Cộng hòa Dân chủ Đức.
 Từ 1968

- Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Giảng dạy tại Bộ môn Quá trình thiết bị, khoa Hóa trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1968-1979);

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ tại trường Đại học Kỹ thuật Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg,Cộng hòa Dân chủ Đức (1980-1983);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Kỹ thuật Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg, Cộng hòa Dân chủ Đức(1986);

- Chủ nhiệm khoa Quá trình và Thiết bị hóa thực phẩm, trường Đại học Bách khoa Hà Nội (1988-1992);

- Phong học hàm Phó Giáo sư (1991);

- Chủ nhiệm Bộ môn Quá trình và Thiết bị Công nghệ hóa thực phẩm, khoa Công nghệ Hóa học (nay thuộc Viện Kỹ thuật hóa học), Đại học Bách khoa Hà Nội (1996-2004);

- Phong học hàm Giáo sư (2002);

- Cán bộ mời giảng (từ 2009);

- Phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (2010).