Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Bin


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học:

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 2 luận án Tiến sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

1. Phạm Thị Thu Hoài, "Nghiên cứu xử lý khí từ lò đốt chất thải rắn".

2. Ngô Quốc Khánh, "Nghiên cứu giải pháp sử dụng lại chất thải GIPS từ nhà máy sản xuất phân bón DAP".

 

close

Thông báo