Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Miền


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1979

Sinh tại tỉnh Hưng Yên.

1997-2002

Sinh viên ngành Vật liệu & Cấu kiện xây dựng trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đại học Bách khoa-Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh).

2002-2009

- Cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu vật liệu mài cao cấp, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh;

- Học viên cao học và bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ ngành Vật liệu & Cấu kiện xây dựng tại trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (2002-2004);

- Nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan (2005-2008).

Từ 1-2009

- Giảng viên khoa Kỹ thuật Xây dựng trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

- Chủ nhiệm Bộ môn Vật liệu Xây dựng, khoa Kỹ thuật Xây dựng;

- Phong học hàm Phó Giáo sư (2014);