Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Miền


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 3 luận văn Thạc sĩ.

1. Hà Hải Sơn, "Nghiên cứu tận dụng phế thải xúc tác cracking dầu mỏ FCC của nhà máy lọc dầu Dung Quất làm nguyên liệu sản xuất bêtông khí", 2010.

2. Nguyễn Phi Sơn, "Nghiên cứu sử dụng phế thải xỉ sắt trong công nghệ sản xuất thép làm cốt liệu cho bê tông asphalt", 2012.

3. Trần Trọng Trí, "Mô phỏng dự đoán ăn mòn cốt thép trong BTCT trong môi trường biển", 2012.