Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Miền


Các đề tài nghiên cứu

* Các công trình, đề tài nghiên cứu đã tham gia (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ).

1. Nghiên cứu khả năng liên kết ion clo của xi măng Pooclăng sử dụng các loại phụ gia khoáng hoạt tính khác nhau. Đề tài cấp Bộ.

2. Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ bền và mô phỏng dự đoán độ bền của bêtông và bêtông cốt thép trong môi trường biển. Đề tài cấp Bộ.

3. Nghiên cứu tận dụng xỉ thải công nghiệp của các nhà máy luyện thép để sản xuất gạch lát vỉa hè phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường. Đề tài cấp Bộ.

4. Nghiên cứu phương pháp điện hóa dùng tách muối clo nhằm tăng độ bền chống xâm thực cho công trình bêtông cốt thép. Đề tài cấp Cơ sở.

5. Nghiên cứu ứng xử khi chịu lực nén của bêtông gia cường bao bọc bởi vật liệu composite sợi cacbon. Đề tài cấp Cơ sở.

6. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nguyên vật liệu thành phần đến hệ số khuếch tán ion clo trong bêtông. Đề tài cấp Cơ sở. Trần Văn Miền (Chủ nhiệm).

7. Nghiên cứu bê tông cốt sợi Bazan để sử dụng cho các công trình đặc biệt chịu tải trọng động và trong môi trường xâm thực: cầu cảng, thủy lợi, công trình biển... Đề tài cấp Cơ sở.  Trần Văn Miền (Chủ nhiệm).

8. Nghiên cứu vật liệu bê tông thích hợp sử dụng cho công trình ở vùng đất chua mặn Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài cấp Cơ sở. Trần Văn Miền (Tham gia).

9. Nghiên cứu sử dụng chất thải rắn trong công nghiệp làm vật liệu cách nhiệt. Đề tài cấp Cơ sở. Trần Văn Miền (Tham gia).

10. Thiết kế công nghệ sản xuất cọc rỗng bằng bê tông cường độ cao, dự ứng lực phục vụ cho xây dựng cơ sở hạ tầng trên nền đất yếu. Đề tài cấp Cơ sở. Trần Văn Miền (Tham gia).

11. Study on Properties of Concrete using Steel slag as coarse aggregate. Đề tài cấp Cơ sở.