Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Miền


Các bài báo nghiên cứu

*Các bài viết đã được công bố (Thông tin, thống kê chưa đầy đủ)

1. Ứng dụng bê tông cường độ cao cốt sợi Bazan cho các công trình chịu tải trọng động. Trần Văn Miền. Hội thảo Khoa học toàn quốc về "Thông tin phát triển khoa học công nghệ bê tông ở Việt Nam", 2003.

2. Basalte fiber reinforced high strength concrete. Tran Van Mien. The 28th Coference on our World in Concrete & Structure, Singapore, Singapore, 2003.

3. Aggregate proportioning for high performance concrete in Vietnam. Tran Van Mien. The 2004 International Symposium on Advanced Science and Engineering, HoChiMinh, Vietnam, 2004.

4. Durability of basalte microfiber reinforced cement composite. Tran Van Mien. The first International Conference of Asian Concrete Federation, Chiangmai, Thailand, 2004.

5. Khả năng chống va đập của bê tông cốt sợi Bazan phân tán dùng cho công trình chịu tải trọng động. Trần Văn Miền. Hội thảo Khoa học toàn quốc về "Công nghệ sản xuất và sử dụng bê tông đặc biệt", Hà Nội, Việt Nam, 2004.

6. Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi trên nền vật liệu xây dựng địa phương. Hội nghị Khoa học & Công nghệ lần thứ 9, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, 10-2005.

7. Cơ chế hình thành và phát triển vết nứt của bê tông cốt sợi siêu mảnh phân tán. Hội nghị Khoa học & Công nghệ lần thứ 9, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, 10-2005.

8. Numerical solution to predict the chloride penetration into concrete structures in tidal environment. Tran Van Mien. The 19th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Kyoto, Japan, 2006.

9. Chloride binding isotherms of various cement types. Tran Van Mien. The 20th KKCNN Symposium on Civil Engineering, KAIST, Korea, South, 2007.

10. Effect of flexural cyclic load on chloride diffusion coefficient of plain concrete. The 9th Conference on Science and Technology, HCMUT, October 2007.

11. Model of fatigue deformation of plain concrete under flexural cyclic load. Tran Van Mien. The 21th KKCNN Symposium on Civil Engineering, NUS, Singapore, 2008.

12. Contribution of C-S-H and Afm hydrates to chloride binding isotherms of various cement. Tran Van Mien. The 3rd ACF/VCA, HoChiMinh, Vietnam, 2008.

13. Specify chloride binding isotherms of C-S-H and Afm hydrates in various cement pastes by X-ray Diffraction Rietveld method. The 6th Regional Symposium on Infrastructure Development, Bangkok, Thailand, January 2009. 

14. Chloride penetration into plain concrete using various cements under flexural cyclic load and tidal environment. Tran Van Mien. The first International Conference in Civil Engineering of AUN/SEED-Net, Bangkok, Thailand, March 2009.

15. Simulation of Chloride Ingress into Concrete Subjected to Tidal Environment Coupled with Flexural Cyclic Load. Tran Van Mien. The 22th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Chiangmai, Thailand, 2009.

16. Chloride penetration into concrete using various cement types under flexural cyclic load and tidal environment. Tran Van Mien, Boonchai Stitmannaitum, Toyoharu Nawa. The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering, Vol 2, No 3, 2009.

17. Simulation of chloride penetration into concrete structures subjected to both cyclic flexural loads and tidal effects. Tran Van Mien, Boonchai Stitmannaitum,  Toyoharu Nawa. Computers and Concrete, Vol 6, No 5, 2009.

18. Influence of Lithium compound on durability of concrete used for ground slab construction. Tran Van Mien. The 4th ACF, Taipei, Taiwan, 2010.

19. Investigation on High Performance Concrete Used for Pretensioned Spun Concrete Piles. Tran Van Mien. The 4th ACF, Taipei, Taiwan, 2010.

20. Properties of Asphalt concrete using steel slag as aggregate. Tran Van Mien. The 5th SEATUC Sumposium, Hanoi, Vietnam, 2011.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối