Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1959

Sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

1978-1980

Học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế.

1980-1985

Sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

 Từ 1985

- Cán bộ giảng dạy trường Cao đẳng Nghệ thuật Huế (nay là trường Đại học Nghệ thuật-Đại học Huế);

- Tổ trưởng tổ Quản lý Khoa học-Đối ngoại, phòng Đào tạo trường Đại học Nghệ thuật (1994-1999);

- Trưởng phòng Quản lý Khoa học-Đối ngoại trường Đại học Nghệ thuật (1999-2005);

- Học viên Cao học tại trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (2001-2004);

- Phó Hiệu trưởng Đại học Nghệ thuật Huế (2005-2008);

- Quyền Hiệu trưởng Đại học Nghệ thuật Huế (2008-2009);

- Hiệu trưởng trường Đại học Nghệ thuật Huế (từ 10-2009);

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ (2010);

- Phong học hàm Phó Giáo sư Nghệ thuật (2015).


close

Thông báo