Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình


Các bài báo nghiên cứu

1. Dưới chân tháp cổ Pô Naga nghĩ về văn hoá Việt – Chàm. Phan Thanh Bình. Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 2(97), 1991.

2. Danh họa Pablo Picasso. Phan Thanh Bình. Tạp chí Mỹ thuật thời nay, số 31, 1993.

3. Tranh thờ dân gian làng Sình: Quá khứ - Hiện tại - Nhu cầu. Phan Thanh Bình. Tạp chí Huế Xưa và nay, số 6, 1994.

4. Nghệ thuật trang trí kiến trúc cung đình Huế. Phan Thanh Bình. Tạp chí Mỹ thuật thời nay, số 6, 1995.

5. Nghệ thuật khảm sành sứ trang trí kiến trúc cung đình Huế. Phan Thanh Bình. Tạp chí Mỹ thuật thời nay, số 6, 1995.

6. Một dòng tranh dân gian trên đất Huế. Phan Thanh Bình. Nghiên cứu Văn hoá nghệ thuật, số 8, 1995.

7. Tính tạo hình trong kiến trúc cung đình Huế, giá trị hài hoà và thực dụng. Phan Thanh Bình. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, số 2, 1996.

8. Màu sắc kiến trúc cung đình Huế-Hiệu quả tạo hình và ấn tượng thẩm mỹ. Phan Thanh Bình. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, số 2, 1997.

9. Đồ pháp lam. Phan Thanh Bình. Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, số 18 + 19, 1997.

10. Tranh gương cung đình Huế. Phan Thanh Bình. Tạp chí Mỹ thuật, số 20, 1998.

11. Phác thảo về nghệ thuật trang trí kiến trúc thời Nguyễn. Phan Thanh Bình. Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 10, 1999.

12. Nguồn tư liệu nghiên cứu mỹ thuật Huế. Phan Thanh Bình. Tạp chí Huế Xưa và nay, số 32, 1999.

13. Mirror Paintings. Phan Thanh Binh. Cultural Window, No 28, 2000.

14. Huế nguồn cảm xúc sáng tạo của các hoạ sỹ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Phan Thanh Bình. Tạp chí Mỹ thuật, số 40, 2001.

15. Suy nghĩ từ bài thuyết trình về mỹ thuật của tiến sỹ Annette Van den Bosch. Phan Thanh Bình. Tạp chí Mỹ thuật, số 92, 2003.

16. Chất liệu thép trắng và thuộc tính dân tộc trong sáng tác điêu khắc hiện đại. Phan Thanh Bình. Tạp chí Mỹ thuật & Nhiếp ảnh, số 1, 2004.

17. Tìm hiểu sự giao thoa văn hóa Việt - Chàm qua các tác phẩm mỹ thuật. Phan Thanh Bình. Thông tin Mỹ thuật, số 3 + 4, 2005.

18. Giá trị lịch sử - nghệ thuật của những cây đèn đồng phong cách Đông Sơn tại một sưu tập ở thành phố Hồ Chí Minh. Phan Thanh Bình. Tạp chí Mỹ thuật, số 132, 2005.

19. W. Goethe bàn về mỹ thuật. Phan Thanh Bình. Tạp chí Mỹ thuật, số 165, 2006.

20. Tính phồn thực trong tác phẩm mỹ thuật: Dấu ấn của một bình diện văn hóa Việt Nam. Phan Thanh Bình. Tạp chí Mỹ thuật, số 166, 2006.

close

Thông báo