Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1945 Sinh tại Hà Nội.
 1951-1952 Học trường Tiểu học Làng Ải, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
 1954 Học trường Tiểu học Tân Trào, Tuyên Quang.
 1954-1955 Học trường Tiểu học Nguyễn Du, Hà Nội.
 1956-1963 Học trường Phổ thông cấp II, cấp III Hà Nội.
1963-1967 Sinh viên Khoa Sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
1967-1982 Nghiên cứu viên tại Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam.
 1983-1995

- Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (1983-1995); 

- Bảo vệ Luận án Phó tiến sĩ tại Viện Dân tộc học Việt Nam (1988);

- Trao đổi học giả Viện Smithsonian Hoa Kỳ (1990);

- Tổng thư ký Hội Dân tộc học Việt Nam (1990-2000).

1995-2007 - Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (1995-2006);

- Chủ tịch Hội dân tộc học và nhân học Việt Nam (2000-2007);

- Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa (A&C) (Từ 2006).

2007 đến 8-2008 Chuyên viên Cao cấp Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
 Từ 2008 đến nay

- Giám đốc chuyên môn Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Từ 2008);

- Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa (Từ 2010).

 

dating for married go married men who cheat
close

Thông báo