Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Diệp Đình Hoa


Sách đã xuất bản

1. Cơ sở Khảo cổ học Việt Nam (Giáo trình). Diệp Đình Hoa, Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn. H- Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1975.

2. Giáo trình chuyên đề. Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 1981.

3. Tìm hiểu làng Việt. Diệp Đình Hoa (Chủ biên). H- Khoa học Xã hội, 1990.

4. Làng Nguyễn: Tìm hiểu làng Việt. Tập II. Diệp Đình Hoa. H- Khoa học Xã hội, 1994.

5. Sự biến động của cộng đồng dân tộc do tác động của hồ Hoà Bình (Sách lưu hành nội bộ). Diệp Đình Hoa. H- Khoa học Xã hội, 1995.

6. Làng Bến Gỗ xưa và nay. Diệp Đình Hoa. NXB Đồng Nai, 1995.

7. Cộng đồng dân tộc Tây Bắc Việt Nam và thuỷ điện. Diệp Đình Hoa. H- Khoa học Xã hội, 1996.

8. Dân tộc H'Mông và thế giới thực vật. Diệp Đình Hoa. H- Văn hóa dân tộc, 1998.

9. Làng Bến Cá - Xưa và nay. Diệp Đình Hoa, Phan Đình Dũng. H-Văn hóa dân tộc, 1998.

10. Người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ. Diệp Đình Hoa. H- Khoa học Xã hội, 2000.

11. Người Dao ở Trung Quốc: Qua những công trình nghiên cứu của học giả Trung Quốc. Diệp Đình Hoa. H- Khoa học Xã hội, 2002.

12. Làng Cây Dừa. Tập I: Măng Lung. Diệp Đình Hoa. H- Khoa học Xã hội, 2004.

13. Làng Cây Dừa. Tập II: Dân tộc lịch sử học về xã Bình Quang 1945-1975. Diệp Đình Hoa. H- Khoa học Xã hội, 2004.

close

Thông báo