Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Diệp Đình Hoa


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1932

Sinh tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

 1954-1961

- Tập kết ra Bắc (1954);

- Học chuyên ngành Sử tại Đại học Bắc Kinh.

1961-1982

- Cán bộ giảng dạy tại khoa Lịch sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội);

- Bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) chuyên ngành Khảo cổ học, Đại học Moskva (1966);

- Chủ nhiệm Bộ môn Khảo cổ học.

1982-2015

- Công tác tại Viện Dân tộc học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; 

- Phong học hàm Phó Giáo sư ngành Khảo cổ học (1982);

- Nghiên cứu viên cao cấp;

- Hội viên Hội Khảo cổ học Việt Nam.

9-11-2015 Mất tại Hà Nội.

 

close

Thông báo