Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Diệp Đình Hoa


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ
Đề tài: Cơ sở bản địa của văn hoá Bara-xúc miền Nam Xi-bê-ri

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Khảo cổ học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1966

Đơn vị bảo vệ: Đại học Moscow, Liên Xô.


close

Thông báo