Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Diệp Đình Hoa


Các bài báo nghiên cứu

Các Bài viết đã được công bố (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Đồ đồng thau ở Thạch Trại Sơn (Tiếng Trung Quốc). Tấn Ninh, Vân Nam, 1960.

2. Vài ý kiến về bài “Xã hội nước Văn Lang và xã hội nước Âu Lạc”. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 26, 1961.

3. Nghiên cứu sơ bộ về những mối liên hệ giữa đồ đồng thau ở Đông Sơn và đồ đồng thau ở Tấn Ninh. Thông báo khoa học (Sử học), Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1962.

4. Những ngôi mộ cổ tìm thấy ở Việt Khê (Hải Phòng). Đồng tác giả. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 49, 1963.

5. Về niên đại các di tích Hùng Vương. Tạp chí Khảo cổ học, số 1, 1969.

6. Về niên đại di tích Hùng Vương. Tạp chí Khảo cổ học, số 5 + 6, 1970.

7. Trận địa cọc Bạch Đằng năm 1288. Đồng tác giả. Tạp chí Khảo cổ học, số 5 + 6, 1970.

8. Trao đổi về văn hoá khảo cổ. Tạp chí Khảo cổ học, số 7 + 8, 1970.

9. Khảo cổ học và vấn đề Hùng Vương. In trong: Hùng Vương dựng nước. Tập 1. H- Khoa học Xã hội, 1970.

10. Về những giai đoạn của thời kì dựng nước và giữ nước đầu tiên qua tài liệu khảo cổ. Tạp chí Khảo cổ học, số 9 + 10, 1971.

11. Thông báo về một số kết quả nghiên cứu các trống đồng cổ loại I, II, III, Hegơ mới phát hiện trên miền Bắc nước ta. Đồng tác giả. Tạp chí Khảo cổ học, số 11 + 12, 1971.

12. Thông báo kết quả thăm dò và khai quật khảo cổ năm 1967 – 1968. In trong: Thông báo khoa học (Sử học). Tập 5. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1971.

13. Kết quả công tác thăm dò và khai quật khảo cổ năm 1968 – 1969. In trong: Thông báo khoa học (Sử học). Tập 5. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1971.

14. Vài nét về địa điểm khảo cổ học Gò Chiền (Vĩnh Phú). In trong: Thông báo khoa học (Sử học). Tập 5. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1971.

15. Vài nét khái quát về tiền cổ Việt Nam. Đồng tác giả. In trong: Thông báo khoa học (Sử học). Tập 5. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1971.

16. Hoạt động khảo cổ học của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. In trong: Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 1972, 1972.

17. Thời kì, thời đại đồ sắt của nước ta và vấn đề Hùng Vương – An Dương Vương. In trong: Hùng Vương dựng nước. Tập 2. H- Khoa học Xã hội, 1972.

18. 10 năm nghiên cứu khoa học bộ môn Khảo cổ 1960 – 1970. In trong: Thông báo khoa học (Sử học). Tập 6. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1973.

19. Vấn đề “Văn hoá khảo cổ” và việc nghiên cứu thời kì Hùng Vương – An Dương Vương. In trong: Thông báo khoa học (Sử học). Tập 6. Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1973.

20. Một số vấn đề lí luận và phương pháp trong nghiên cứu những hiện vật thời Hùng Vương – An Dương Vương. In trong: Hùng Vương dựng nước. Tập 3. H- Khoa học Xã hội, 1973.

Trang 1 trong 8Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo