Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Công Giao


Sách đã xuất bản

1. Một số vấn đề về quyền dân sự và chính trị. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 1996.

2. Tập tục truyền thống với việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ và quyền trẻ em ở Việt Nam. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 1998.

3. Oriental Culture and Human Rights Development. Co-author. Oriental Publisher, Beijing, China, 2002.

4. Quyền của phụ nữ và trẻ em trong các văn bản pháp lý quốc tế và pháp luật Việt Nam. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2002.

5. Quyền con người ở Trung Quốc và Việt Nam, truyền thống, lý luận và thực tiễn. Đồng tác giả. H- Chính trị Quốc gia, 2002.

6. Pháp luật quốc gia và quốc tế về chống tra tấn – Qui chế, thực hiện và khả năng tham gia công ước của Việt Nam. Đồng tác giả. H- Lý luận Chính trị, 2003.

7. Luật nhân đạo quốc tế, những nội dung cơ bản. Đồng tác giả. H- Lý luận Chính trị, 2004.

8. Tòa án Hình sự quốc tế và việc gia nhập của Việt Nam. Đồng tác giả. H- Tư pháp, 2008.

9. Pháp luật quốc gia và quốc tế về bảo vệ quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương. Đồng Chủ biên. Nhà in Khuyến học, 2009.

10. Quyền con người (Tập tài liệu chuyên đề của Liên Hợp Quốc). Đồng Chủ biên. H-Công an Nhân dân, 2009.

11. Quyền con người (Tập hợp những bình luận/ khuyến nghị chung của Ủy ban Công ước Liên Hợp Quốc). Đồng Chủ biên. H- Công an Nhân dân, 2009.

12. Hình phạt tử hình trong luật quốc tế. Đồng Chủ biên. H- Hồng Đức, 2009.

13. Managing Transnational Flows in East Asian. Co-author. Jimoondang, South Korea, 2009.

14. Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người. Đồng Chủ biên. H- Lao động Xã hội, 2010.

15. Luật nhân quyền quốc tế, những vấn đề cơ bản. Đồng Chủ biên. H- Lao động Xã hội, 2010.

16. Giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR, 1966). Đồng Chủ biên. H- Hồng Đức, 2010.

17. Những điều cần biết về hình phạt tử hình. Đồng Chủ biên. . H- Lao động Xã hội, 2011.

18. Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương. Đồng Chủ biên. . H- Lao động Xã hội, 2011.

19. Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam. Đồng Chủ biên. H- Lao động Xã hội, 2011.

20. Hỏi đáp về quyền con người. Đồng Chủ biên. H- Hồng Đức, 2011.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối