Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Công Giao


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1968

Sinh tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

1985-1991

- Bộ đội thông tin, Chính trị viên đại đội, Quân khu I, trường Sĩ quan Thông tin;

- Tốt nghiệp Cử nhân ngành Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin, trường Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật thông tin (1989);

 1991-1996

- Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội; 

- Tốt nghiệp nhân Luật Kinh tế (1996).

 1996-2006

- Nghiên cứu viên, giảng viên kiêm chức tại Viện Nghiên cứu Quyền con người thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

-  Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Luật Hiến pháp Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2002);

- Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Luật Nhân quyền quốc tế, Viện Raul Wallenberg về Luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế thuộc Đại học Lund, Thụy Điển (2005).

2006-2009
Chuyên viên, Trưởng phòng Đối ngoại Hội Luật gia Việt Nam.
Từ 3-2009

- Giảng viên, Phụ trách Bộ môn Luật Hiến pháp-Hành chính, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ ngành Nghiên cứu nhân quyền và hòa bình, Đại học Mahidol, Thái Lan (2011);

- Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và Pháp luật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

- Phong học hàm Phó Giáo sư Luật học (2014).