Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Võ Minh Kha


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1933 Sinh tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
1942-1945 Học sinh trường Tiểu học Hà Thanh và Tiểu học Vĩnh Linh, tại làng Hà Thanh, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
1945-1951

- Học sinh trường Trung học phổ thông Quốc học Huế tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (1945-1948);

- Học sinh trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Nghệ An (1949-1951).

 1955-1960

- Tham gia giảng dạy tại trường Văn hóa quân đội, Bộ Quốc phòng (1955-1956);

- Sinh viên trường Đại học Nông lâm (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) (1956-1960).

1961-1979

- Giảng viên trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) (1961-1966);

- thực tập sinh tại trường Đại học Bắc Kinh Trung Quốc (1965-1966);

- Trưởng Bộ môn NHTNVSV, trường Đại học Nông nghiệp I (1968-1985);

- Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Nông nghiệp I (1978-1979). Bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (1979).

 Từ 1985

- Chuyên gia giảng dạy tại Brazzavill, Cộng hòa nhân dân Công Gô (1985-1987);

- Phong học hàm Phó Giáo sư (1985);

- Chủ nhiệm khoa Quản lý đất đai, trường Đại học Nông nghiệp I (1987-1995);

- Phong học hàm Giáo sư (1991);

- Nghỉ hưu (1995);

- Mất tại Hà Nội (2013).

close

Thông báo